Kahu Pūtoi Network

Created: July 9, 2024 at 3:39 PM | Updated: July 9, 2024 | By NZ Navigator Trust

Introducing Kahu Pūtoi

Kia whakauru mai ngā ringa ngaio e mahi ana i roto i ngā wāhi ako i te reo Māori, mā te reo Māori rānei, ahakoa te taumata ako. He wāhi whakawhiti i te kōrero, i te whakaaro, i te mātauranga. Ko te tāutuutu te kawa. Nō reira, koha atu, koha mai. 

An online support space for professionals that work within Māori-medium and Māori language education settings to share ideas, skills, and knowledge in support of each other.  It is a place of contribution and sharing.

Why join Kahu Pūtoi?

Kahu Pūtoi is a network of Māori-medium kaiako and teachers of te reo Māori in early childhood settings, and school/kura settings. It is a space where kaiako can talk, share, and collaborate across kura, and where they can get timely support from each other.

Through Kahu Pūtoi, kaiako can join their preferred interest hapori and move smoothly between multiple discussion groups

Access Kahu Pūtoi Resources

Kahu Pūtoi Website

Kahu Pūtoi Facebook Group